บริการของ “KIN” (คิน)
 
1. บริการคลินิกกายภาพบำบัด เพื่อการฟื้นฟูร่างกาย
 • รักษาอาการออฟฟิศซินโดรม (ปวดคอ บ่า หลัง ไหล่ ฯลฯ)
 • รักษาอาการหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท
 • รักษาอาการปวดเข่า , ฟื้นฟูหลังการผ่าตัด
 • รักษาอาการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา (นักวิ่ง , ตีกอล์ฟ , ฟิตเนส ฯลฯ)
 • พากินสัน
 • อัมพฤกษ์ อัมพาต กล้ามเนื้ออ่อนแรง
 • ฟื้นฟูร่างกายผู้ป่วยหลังการผ่าตัด (นอน รพ.นาน ,ผ่าเข่า หรือการรักษาอื่นๆ)
 • ให้บริการคำปรึกษาทางด้านจิตวิทยา โดยนักจิตวิทยาผู้เชี่ยวชาญและได้รับใบอนุญาต
 
 
 
 
 
2. ศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 
 • ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) หลังการรักษา โดยเฉพาะในระยะเวลา 6 เดือน หลังตรวจ พบอาการ เน้นการฟื้นฟูร่างกายผู้ป่วยโดยนักกายภาพบำบัดและนักกิจกรรมบำบัดผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ผู้ป่วย สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้เป็นปกติโดยเร็วที่สุด โปรแกรมการฟื้นฟูร่างกายและการป้องกันภาวะแทรกซ้อน พร้อม ห้องพักที่ “KIN” (คิน)
 
3. ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง (ระยะยาว , ชั่วคราว) Nursing Home
 
การให้บริการ
 • ดูแลกิจวัตรประจำวันตลอด 24 ชั่วโมง
 • กิจกรรมสันทนาการ กิจกรรมวันสำคัญต่างๆ ที่ทาง “KIN” (คิน) จัดขึ้น
 • ของใช้บุคคล (เช่น เสื้อผ้า สบู่ แชมพู ยาสีฟัน แปรงสีฟัน โลชั่น)
 • ของใช้สิ้นเปลือง ( เช่น กระดาษชำระ ถุงมือยาง)
 • บริการอาหาร 3 มื้อ จากครัวคุณภาพของ “KIN” (คิน)
 • น้ำดื่มขนาด 500 ML จำนวน 3 ขวด/วัน
 • การให้บริการโดยพยาบาลวิชาชีพ เช่น การให้อาหารทางสายยาง ฯลฯ (Option)
 • โปรแกรมฟื้นฟูร่างกาย จำนวน 10 ครั้งใน 1 เดือน (Option)
 • สามารถเลือกห้องพักตามความต้องการ (ราคาตามประเภทห้องพักที่เลือก)
 
 
 
คลีนิคโรคสมอง
 
 
4. คลินิกเฉพาะทางโรคสมองและระบบประสาท M2 Brain Cinic
 •  
    อัมพฤกษ์ อัมพาต โรคหลอดเลือดสมอง ด้วย เทคโนโลยีคลื่นแม่แหล็กไฟฟ้า TMS (Transcranial Magnetic Stimulation)
   
     การให้บริการ
         ให้บริการตรวจคัดกรองโรค
         โรคหลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ์ อัมพาต
         โรคสมองเสื่อม โรคพาร์กินสัน(Parkinson) อัลไซเมอร์
         โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงผิิดปกติ
         โรคปวดเรื้อรัง
         เจาะเลือด และตรวจสุขภาพ
 •        ฝังเข็มเฉพาะทางโรคหลอดเลือดสมอง
 
5. คลินิกโรคกระดูก (Orthopedic Clinic)
 • ศูนย์ดูแลข้อเข่าเสื่อมโดยแพทย์เชิงบูรณาการ (IPM CENTER BY KIN)
 • INTEGRETIVE PAIN MANAGEMENT หรือ IPM คือ โปรแกรมการรักษาอาการปวด หรือ อาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ เอ็น ข้อ ด้วยการผสมผสานหลากหลายวิธีการรักษา เข้าจัดการปัญหาเรื่องสรีรวิทยา และ การทำงานของระบบเซลล์ โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ