ศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง KIN เส้นเลือดในสมองตีบ เส้นเลือดในสมองแตก
      
โปรโมชั่นฟื้นฟูโรคหลอดเลือดสมอง KIN
 
ศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง KIN Stroke Center
     ฟื้นฟูผู้ป่วย โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) เส้นเลือดในสมองตีบ เส้นเลือดในสมองแตก รักษาได้โดยเฉพาะในระยะเวลา 3-6 เดือน (Golden Period) หลังตรวจ พบอาการ เน้นการฟื้นฟูร่างกายผู้ป่วยโดยมีแพทย์ พญ. หทัยรัตน์ ผดุงกิจ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุกรรมระบบประสาทวิทยา และ นพ.กฤษณะ เกียรติโชควิวัฒน์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด นักจิตวิทยา นักวิทยาศาตร์การกีฬา ทีมพยาบาลวิชาชีพและนักโภชนาการ เพื่อให้การดูแลผู้ป่วย โรคหลอดเลือดสมอง อัมพาต อัมพฤกษ์ สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้เป็นปกติโดยเร็วที่สุด
 
ทำไมต้องมาฟื้นฟูที่ KIN
ศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง KIN แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านสมอง เวชศาสตร์ฟื้นฟู
ศูนย์ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง KIN แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านสมอง เวชศาสตร์ฟื้นฟูบุคลากรวิชาชีพสหสาขา แพทย์, พยาบาล, นักกายภาพบำบัด, นักกิจกรรมบำบัด, นักจิตวิทยา, นักอรรถบำบัด และนักวิทยาศาตร์ทางกีฬา คอยดูแลเป็นทีมในการฟื้นฟู
ศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง KIN แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านสมอง เวชศาสตร์ฟื้นฟูมีการตั้งเป้าหมายและประเมินผลจาก ทีมสหวิชาชีพ เพื่อแจ้งให้ผู้รับบริการ และญาติทราบถึงผลของการฟื้นฟู ตลอดการฟื้นฟูอย่างต่อเนื่อง
ศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง KIN แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านสมอง เวชศาสตร์ฟื้นฟูพยาบาลวิชาชีพและบริบาลดูแลตลอด 24 ชั่วโมง
ศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง KIN มีเครื่องมือการรักษาที่ครบครันในการรักษาฟื้นฟูผู้ป่วย อัมพาต อัมพฤกษ์ โรคหลอดเลือดสมอง
ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง เครื่อง TMS การใช้ยาและวิตามิน (Vitamin Boost), การฟื้นฟูหลอดเลือด (Vascular Flush), การใช้คลื่นวิทยุความถี่ต่ำ และการใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น ออกซิเจนบำบัด (Oxygen Therapy) ควบคู่กับการทำกายภาพ
ภายในศูนย์ KIN มี คลินิคโรคสมอง แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุกรรมระบบประสาทวิทยา, คลินิคโรคกระดูก และข้อ, คลินิคเวชศาสตร์ชะลอวัย คลินิคกายภาพบำบัด ที่เป็นศาสตร์ของการฟื้นฟูร่างกายอย่างครบครัน
KIN - Rehabilitation & Homecare ศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง KIN โรคหลอดเลือดสมอง อัมพาต อัมพฤกษ์
ศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง KIN โรคหลอดเลือดสมอง อัมพาต อัมพฤกษ์ มีห้องพักให้เลือก 3 แบบ มีทั้งห้องเดี่ยว ห้องรวม และห้องพักVIP
ศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง KIN โรคหลอดเลือดสมอง สถานที่ตั้งอยูใจกลางเมืองเดินทางสะดวก
 
 • มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุกรรมระบบประสาทวิทยา แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อ และแพทย์แผนจีน
 • ภายในศูนย์ KIN มี คลีนิกโรคสมองและระบบประสาท คลีนิกโรคกระดูกและข้อ เวชศาสตร์ชะลอวัย คลีนิกกายภาพบำบัด คลีนิกแพทย์แผนจีน ครบที่สุดในการฟื้นฟูสุขภาพร่างกาย
 • มีพยาบาลวิชาชีพดูแล 24 ชั่วโมง
 • ราคาสมเหตุสมผล ถูกกว่าพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลเอกชน
 • อุปกรณ์เครื่องมือทันสมัย เทียบเท่าโรงพยาบาลเอกชน
 • วิธีการฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองของ KIN ต่างจากศูนย์ฟื้นฟูอื่นๆ ที่ฟื้นฟูโดยการทำกายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัด เพียงอย่างเดียว เรายังเพิ่มการฟื้นฟูโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุกรรมระบบประสาทวิทยาและการชะลอวัย แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู แพทย์ผู้เชี่ยวโรคกระดูกและข้อ และแพทย์แผนจีน โดยใช้วิธีผสมผสาน ในการใช้เครื่องกระตุ้นแม่เหล็กไฟฟ้า (TMS) กระตุ้นที่สมองและร่างกาย การใช้ยาและวิตามิน (Vitamin Boost) การฟื้นฟูหลอดเลือด (Vascular Flush) การใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น ออกซิเจนบำบัด (Oxygen Therapy) การฝังเข็ม ร่วมด้วยทำให้ผู้ได้รับการฟื้นฟู มีโอกาสหายได้เร็วขึ้น และใช้เวลาในการฟื้นฟูน้อยลง
 • บุคลากรวิชาชีพสหสาขา แพทย์ พยาบาล นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด นักจิตวิทยา นักวิทยาศาตร์ทางกีฬา คอยดูแลเป็นทีมในการฟื้นฟู และสรุปประเมินผลการฟื้นฟูทุกอาทิตย์ แจ้งให้ผู้รับบริการ และญาติให้รับทราบถึงผลของการฟื้นฟู
 • สถานที่มี 3 อาคาร ตบแต่งหรูหราแบบโรงแรม ดูแลเหมือนโรงพยาบาล บรรยากาศเหมือนอยู่บ้าน 
 • สถานที่ตั้งอยูใจกลางเมืองเดินทางสะดวก ปากซอยนาคนิวาส 18 ลาดพร้าว 71 ใกล้ห้าง เซ็นทรัล เฟสติวัล อีสต์วิลล์ , 7-Eleven , ตลาดสดขายอาหาร , ร้านอาหาร
 • ที่จอดรถกว่า 30 คัน 
 • พื้นที่กว่า 2 ไร่ มี ฟิสเนสขนาดใหญ่ Service Apartment รายวัน สำหรับบริการญาติคนไข้ อยู่บริเวณภายในศูนย์
 • ทีมงานบริบาล ได้รับการฝึกอบรมดูแลแบบมืออาชีพ เอาใจใส่เหมือนญาติผู้ใหญ่

สนใจสอบถามโทร.. 091-803-3071 / 095-884-2233 / 02-020-1171

 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
     
      เมื่อผู้ป่วยได้เข้าร่วมโปรแกรมฟื้นฟูโรคหลอดเลือดสมองกับเรา ผู้ป่วยจะสามารถฟื้นฟูและมีพัฒนาการที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนได้ด้วยโปรแกรมการรักษาแบบองค์รวมด้วยการออกแบบการบำบัดและกิจกรรมเข้าด้วยกัน โปรแกรมนี้ยังสามารถฟื้นฟูผู้ป่วยที่เกิดอาการ
รคหลอดเลือดสมอง อัมพาต อัมพฤกษ์ มาแล้วหลายปี สมองนั้นมีความสามารถในการฟื้นฟูอย่างดีโดยเฉพาะการถูกกระตุ้นร่วมกับการทำกายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัดไปด้วยกัน
 

  เป้าหมายฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Storke) สำคัญที่สุดคือทำให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น ผู้ป่วยสามารถกลับไปทำกิจวัตรประจำวันกับครอบครัวได้เป็นปกติ มีศักยภาพสามารถทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้ สมองและกล้ามเนื้อถูกกระตุ้นและพัฒนาความสามารถในระยะสั้นและยาว ไม่เกิดความพิการซ้ำซ้อน และไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนจากการนอนติดเตียง

การฟื้นฟูโรคหลอดเลือดสมองใช้เวลานานเท่าไหร่ ?
 
   ระยะเวลาฟื้นฟูขึ้นอยู่กับชนิด เส้นเลือดในสมองตีบ เส้นเลือดในสมองแตก อัมพาต อัมพฤกษ์ และความรุนแรงของโรค รวมถึงตำแหน่งที่เกิดโรค โดยการฟื้นฟูโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) นี้ จะได้ผลดีที่สุดเมื่อเริ่มฟื้นฟูเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมการทำงานของเซลล์สมอง ส่วนการฟื้นฟูโรคหลอดเลือดสมองอย่างเข้มข้น เหมาะสมในช่วง 1 ถึง 3 เดือนแรก หลังเกิดโรค และยังคงต้องฝึกต่อเนื่องในเดือนถัดมา เพื่อการพัฒนาทางการเคลื่อนไหว ความคิด ความจำที่มีประสิทธิภาพ
   โดย 6 ถึง 8 สัปดาห์แรกเป็นช่วงสำคัญและเป็นช่วงเหมาะสมสำหรับการฟื้นฟูอย่างเข้มข้น ในระยะดังกล่าวนี้ ผู้ป่วยจำเป็นต้องเข้ารับการฝึกสมรรถภาพและฟื้นฟู โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญรวมถึงทีม นักกายภาพบำบัด และ นักกิจกรรมบำบัด
การทำกายภาพและกิจกรรมบำบัดเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด ควรทำทุกวัน โดยช่วงสามเดือนแรกหลังเกิดโรค ผู้ป่วยจะมีการพัฒนาได้ไวอย่างเห็นได้ชัด เนื่องจากเซลล์ประสาทเริ่มปรับเปลี่ยนและสร้างใหม่
 
 ควรเริ่มฟื้นฟูโรคหลอดเลือดสมองเมื่อไหร่ ?
 
    โปรแกรมฟื้นฟูโรคหลอดเลือดสมองควรเริ่มไวที่สุดเท่าที่จะทำได้ โดยอาการของผู้ป่วยต้องอยู่ในระดับที่คงที่และไม่อันตราย หากระดับความรุนแรงน้อยถึงปานกลาง การฟื้นฟูสามารถเริ่มได้ใน 3-5 วันหลังเกิดโรค และหากระดับความรุนแรงสูง การฟื้นฟูควรเริ่มตั้งแต่ 1 สัปดาห์แรกของการเกิดโรค