ศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) เส้นเลือดในสมองตีบ เส้นเลือดในสมองแตก
      
ศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) ศูนย์โรคหลอดเลือดสมอง ศูนย์ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
ฟื้นฟูผู้ป่วย โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) เส้นเลือดในสมองตีบ เส้นเลือดในสมองแตก รักษาได้โดยเฉพาะในระยะเวลา 3-6 เดือน (Golden Period) หลังตรวจ พบอาการ เน้นการฟื้นฟูร่างกายผู้ป่วยโดยมีแพทย์ พญ. หทัยรัตน์ ผดุงกิจ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุกรรมระบบประสาทวิทยา ใช้วิธีผสมผสานการใช้ยาและวิตามิน (Vitamin Boost) การฟื้นฟูหลอดเลือด (Vascular Flush) และอุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น ออกซิเจนบำบัด (Oxygen Therapy) เครื่องกระตุ้นแม่เหล็กไฟฟ้าสมอง (Transcranial Magnetic Stimulation) เพื่อฟื้นฟูเซลล์สมอง และทีมงานนักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด นักจิตวิทยา นักวิทยาศาตร์การกีฬา ทีมพยาบาลวิชาชีพและนักโภชนาการ เพื่อให้การดูแลผู้ป่วย โรคหลอดเลือดสมอง อัมพาต อัมพฤกษ์ สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้เป็นปกติโดยเร็วที่สุด โปรแกรมการฟื้นฟูร่างกายและการป้องกันภาวะแทรกซ้อน พร้อมทั้งมีที่พักที่ “KIN” (คิน) เพื่อสะดวกในการทำกายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัด เพราะต้องทำต่อเนื่อง เพื่อจะทำให้ผู้ป่วยกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วไวอีกครั้ง อีกทั้งปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานที่เป็นปัจจัยในการเกิดโรคอีกด้วย
 

ทำไมต้องมาฟื้นฟูที่ KIN

 • มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุกรรมระบบประสาทวิทยา และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อ อยู่ประจำทุกวันจันทร์-เสาร์ 9.00-17.00 น. (Full Time)
 • ภายในศูนย์ KIN มี คลีนิคโรคสมองและระบบประสาท คลีนิคโรคกระดูกและข้อ คลีนิคเวชศาสตร์ชะลอวัย คลีนิคกายภาพบำบัด ครบที่สุดในการฟื้นฟูสุขภาพร่างกาย
 • มีพยาบาลวิชาชีพดูแล 24 ชั่วโมง
 • ราคาสมเหตุสมผล ถูกกว่าพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลเอกชน
 • ห้องพักเป็นห้อง VIP พิเศษ ห้องเดี่ยวทั้งหมด หมดกังวลเรื่อง COVID-19
 • อุปกรณ์เครื่องมือทันสมัย เทียบเท่าโรงพยาบาลเอกชน
 • วิธีการฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองของ KIN ต่างจากศูนย์ฟื้นฟูอื่นๆ ที่ฟื้นฟูโดยการทำกายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัด เพียงอย่างเดียว เรายังเพิ่มการฟื้นฟูโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุกรรมระบบประสาทวิทยาและการชะลอวัย แพทย์ผู้เชี่ยวโรคกระดูกและข้อ โดยใช้วิธีผสมผสาน ในการใช้เครื่องกระตุ้นแม่เหล็กไฟฟ้า (TMS) กระตุ้นที่สมองและร่างกาย การใช้ยาและวิตามิน (Vitamin Boost) การฟื้นฟูหลอดเลือด (Vascular Flush) การใช้คลื่นวิทยุความถี่ต่ำ และการใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น ออกซิเจนบำบัด (Oxygen Therapy) ร่วมด้วยทำให้ผู้ได้รับการฟื้นฟู มีโอกาสหายได้เร็วขึ้น และใช้เวลาในการฟื้นฟูน้อยลง
 • บุคลากรวิชาชีพสหสาขา แพทย์ พยาบาล นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด นักจิตวิทยา นักวิทยาศาตร์ทางกีฬา คอยดูแลเป็นทีมในการฟื้นฟู และสรุปประเมินผลการฟื้นฟูทุกอาทิตย์ แจ้งให้ผู้รับบริการ และญาติให้รับทราบถึงผลของการฟื้นฟู
 • สถานที่ตบแต่งหรูหราแบบโรงแรม ดูแลเหมือนโรงพยาบาล บรรยากาศเหมือนอยู่บ้าน ไม่อายใครเมื่อพาญาติผู้ใหญ่มาพัก ฟื้นฟู
 • สถานที่ตั้งอยูใจกลางเมืองเดินทางสะดวก ปากซอยนาคนิวาส 18 ลาดพร้าว 71 ใกล้ห้าง เซ็นทรัล เฟสติวัล อีสต์วิลล์ , 7-Eleven , ตลาดสดขายอาหาร , ร้านอาหาร
 • ที่จอดรถกว่า 30 คัน 
 • พื้นที่กว่า 2 ไร่ มี ฟิสเนสขนาดใหญ่ ร้านอาหาร Service Apartment รายวัน สำหรับบริการญาติคนไข้ อยู่บริเวณภายในศูนย์
 • ทีมงานบริบาล ได้รับการฝึกอบรมดูแลแบบมืออาชีพ เอาใจใส่เหมือนญาติผู้ใหญ่

สนใจสอบถามโทร.. 091-803-3071 / 095-884-2233 / 02-020-1171

 
 
 
 
 
 
oxygen therapy
oxygen therapy ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
ล้างไขมันในหลอดเลือด (Vascular Therapies)
คีเลชั่นบำบัด (Chelation Therapy) ผู้ป่วย STROKE
วิตามินบำรุงสมอง โรคหลอดเลือดสมอง
เครื่องกระตุ้นแม่เหล็กไฟฟ้าสมอง (Transcranial Magnetic Stimulation)
post-stroke care
major strokes monor strokes
พญ. หทัยรัตน์ ผดุงกิจ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุกรรมระบบประสาทวิทยา
กายภาพบำบัด เลเซอร์
 
    เมื่อผู้ป่วยได้เข้าร่วมโปรแกรมฟื้นฟูโรคหลอดเลือดสมองกับเรา ผู้ป่วยจะสามารถฟื้นฟูและมีพัฒนาการที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนได้ด้วยโปรแกรมการรักษาแบบองค์รวมด้วยการออกแบบการบำบัดและกิจกรรมเข้าด้วยกัน โปรแกรมนี้ยังสามารถฟื้นฟูผู้ป่วยที่เกิดอาการ
รคหลอดเลือดสมอง อัมพาต อัมพฤกษ์ มาแล้วหลายปี สมองนั้นมีความสามารถในการฟื้นฟูอย่างดีโดยเฉพาะการถูกกระตุ้นร่วมกับการทำกายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัดไปด้วยกัน
 

" No matter how long it has been since your stroke, there is always hope for recovery "
" ไม่ว่าคุณจะเป็นมานานแค่ไหน ยังมีความหวังในการฟื้นฟูอยู่เสมอ "

เป้าหมายฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Storke) สำคัญที่สุดคือทำให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น ผู้ป่วยสามารถกลับไปทำกิจวัตรประจำวันกับครอบครัวได้เป็นปกติ มีศักยภาพสามารถทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้ สมองและกล้ามเนื้อถูกกระตุ้นและพัฒนาความสามารถในระยะสั้นและยาว ไม่เกิดความพิการซ้ำซ้อน และไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนจากการนอนติดเตียง

 

ศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองดู แลผู้ป่วย stroke

 
     โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) ดีขึ้นได้เมื่อกายภาพบำบัด ระยะฟื้นฟูที่สำคัญสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง คือ ในระยะเวลา 3-6 เดือน หลังจากพบอาการและเข้ารับการรักษา โดยนักกายภาพบำบัดผู้เชี่ยวชาญ จะออกแบบโปรแกรมเพื่อการฟื้นฟูร่างกายผู้ป่วย และป้องกันภาวะแทรกซ้อนของอาการป่วย โดยใช้ เลเซอร์ (LASER) อัลตราซาวน์ (LA) กระตุ้นไฟฟ้า (ES) และตรวจวัดคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อ (EMG) ว่าพัฒนาการของคนไข้ดีขึ้นหรือไม่
 
ห้องกายภาพบำบัด กายภาพบำบัด
ห้องกายภาพบำบัด ฝึกเดิน
 
การฟื้นฟูโรคหลอดเลือดสมองใช้เวลานานเท่าไหร่?
 
   ระยะเวลาฟื้นฟูขึ้นอยู่กับชนิด เส้นเลือดในสมองตีบ เส้นเลือดในสมองแตก อัมพาต อัมพฤกษ์ และความรุนแรงของโรค รวมถึงตำแหน่งที่เกิดโรค โดยการฟื้นฟูโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) นี้ จะได้ผลดีที่สุดเมื่อเริ่มฟื้นฟูเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมการทำงานของเซลล์สมอง ส่วนการฟื้นฟูโรคหลอดเลือดสมองอย่างเข้มข้น เหมาะสมในช่วง 1 ถึง 3 เดือนแรก หลังเกิดโรค และยังคงต้องฝึกต่อเนื่องในเดือนถัดมา เพื่อการพัฒนาทางการเคลื่อนไหว ความคิด ความจำที่มีประสิทธิภาพ
   โดย 6 ถึง 8 สัปดาห์แรกเป็นช่วงสำคัญและเป็นช่วงเหมาะสมสำหรับการฟื้นฟูอย่างเข้มข้น ในระยะดังกล่าวนี้ ผู้ป่วยจำเป็นต้องเข้ารับการฝึกสมรรถภาพและฟื้นฟู โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญรวมถึงทีม นักกายภาพบำบัด และ นักกิจกรรมบำบัด
การทำกายภาพและกิจกรรมบำบัดเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด ควรทำทุกวัน โดยช่วงสามเดือนแรกหลังเกิดโรค ผู้ป่วยจะมีการพัฒนาได้ไวอย่างเห็นได้ชัด เนื่องจากเซลล์ประสาทเริ่มปรับเปลี่ยนและสร้างใหม่
 
    กายภาพบำบัด เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถกลับมาเดินได้อีกครั้ง
 
 ควรเริ่มฟื้นฟูโรคหลอดเลือดสมองเมื่อไหร่?

    โปรแกรมฟื้นฟูโรคหลอดเลือดสมองควรเริ่มไวที่สุดเท่าที่จะทำได้ โดยอาการของผู้ป่วยต้องอยู่ในระดับที่คงที่และไม่อันตราย หากระดับความรุนแรงน้อยถึงปานกลาง การฟื้นฟูสามารถเริ่มได้ใน 3-5 วันหลังเกิดโรค และหากระดับความรุนแรงสูง การฟื้นฟูควรเริ่มตั้งแต่ 1 สัปดาห์แรกของการเกิดโรค
 
กิจกรรมบำบัด โรคหลอดเลือดสมอง
นักกิจกรรมบำบัด โรคหลอดเลือดสมอง
 
 
 ทีมฟื้นฟูโรคหลอดเลือดสมองของ KIN มีใครบ้าง?
 
   ประกอบด้วย ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางระบบประสาทและสมอง นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด นักจิตวิทยา นักวิทยาศาตร์การกีฬา พยาบาลวิชาชีพและนักโภชนาการ เพื่อประโยชน์สูงสุดที่ผู้ป่วยจะได้รับจากการรักษา ทีมเรามีการประสานงาน กำหนดเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาว วางแผน ออกแบบโปรแกรม รักษา รวมถึงติดตามผลร่วมกัน โดยการรักษาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและความสามารถของผู้ป่วย เพื่อให้การรักษานี้เกิดผลดีที่สุดแก่ผู้ป่วยและครอบครัว 
 
      KIN ศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง เนอสซิ่งโฮม 
 
 
 
ดูข้อมูลเพิ่มเติม