บทสัมภาษณ์
image

สัมภาษณ์ ผู้รับบริการ จากศูนย์ KIN

image

ความประทับใจและความคิดถึงจากลูกค้า

image

ประสบการณ์การใช้เครื่องกระตุ้นแม่เหล็กไฟฟ้า TMS ของคุณปาวินทร์

image

KIN BROADCAST สัมภาษณ์ คุณอ้อย ศศิธร ลิ้มศรีมณี ญาติผู้มาใช้บริการ KIN

image

Review รักษาด้วยการใช้เครื่องกระตุ้นแม่เหล็กไฟฟ้า TMS และโปรแกรมวิตามินบำรุงเส้นประสาท คุณลุงวิมล วัย 65 ปี เป็นอัมพฤกษ์ ครึ่งซีก

image

KIN BROADCAST สัมภาษณ์ คุณประวินทร์ สัจจาภิมุข ผู้เข้ารับบริการ

image

ประสบการณ์จริงจากคนที่ได้รับการรักษาด้วยเครื่องกระตุ้นไฟฟ้า TMS ตอนที่ 3

image

ประสบการณ์จริงจากผู้ได้รับการรักษาด้วยเครื่องกระตุ้นแม่เหล็กไฟฟ้า TMS ตอนที่ 2

image

ประสบการณ์จริงจากผู้ได้รับการรักษาด้วยเครื่องกระตุ้นแม่เหล็กไฟฟ้า TMS ตอนที่ 1

image

ขอบคุณที่ไว้วางใจฝากคนที่ท่านรักให้ KIN ดูแล

image

สัมภาษณ์ป้าจ๋า ลูกค้าที่พาญาติมาใช้บริการ

image

สัมภาษณ์พี่วิ ผู้ที่เข้ารับบริการพักฟื้นหลังผ่าตัด ที่ KIN

image

สัมภาษณ์ คุณสมภพ ยิ้มศรีเจริญกิจ ลูกค้าที่พาคุณแม่มาใช้บริการที่ KIN ตอนที่ 2

image

สัมภาษณ์ คุณสมภพ ยิ้มศรีเจริญกิจ ลูกค้าที่พาคุณแม่มาใช้บริการที่ KIN ตอนที่ 1

image

รวมความประทับใจลูกค้าที่มาใช้บริการของ "KIN"

image

Review การใช้เครื่องกระตุ้นแม่เหล็กไฟฟ้า rTMS 10 ครั้งทั้งส่วนสมองและร่างกาย คุณภานุวัฒน์