คลินิกเวชศาสตร์ชะลอวัย (Anti-Aging Medicine Clinic)

การให้บริการทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีทางการแพทย์อันทันสมัย

   เวชศาสตร์ชะลอวัย "Anti-aging medicine" คือ การชะลออายุของร่างกาย ส่งเสริมสุขภาพให้ดียิ่งขึ้น ดูแลสุขภาพให้อยู่ในภาวะสมบูรณ์สูงสุด ให้มีสุขภาพดีทั้งภายใน และภายนอก โดยมีการวิเคราะห์ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย และความสมดุลของการทำงานของเซลล์ภายในร่างกาย เป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนดูแลสุขภาพ และป้องกันการเกิดโรค  ถึงแม้ว่าการใช้เทคนิคเช่นการฉีดโบท๊อกซ์หรือการเจาะกล้ามเนื้อเพื่อลดริ้วรอยและเพื่อให้ผิวพรรณดูสดใส จะเป็นเพียงส่วนหนึ่งของเวชศาสตร์ชะลอวัย แต่วิธีการดูแลสุขภาพหรือการชะลออายุของร่างกายอาจยังไม่ได้รับความสำคัญอย่างเพียงพอ ซึ่งเวชศาสตร์ชะลอวัยจึงเป็นแนวคิดที่ไม่เพียงแค่ช่วยให้ผิวพรรณดูอ่อนเยาว์และสดใส แต่ยังช่วยป้องกันการเกิดโรคและชะลออายุของร่างกาย 

 

 เวชศาสตร์ชะลอวัยเป็นเทรนด์ใหม่ที่กำลังมาแรงในวงการสุขภาพ และหลายคนก็คาดหวังว่าถ้าตนเองได้รับการดูแลโดยใช้เทคนิค และสารสกัดจากภายในร่างกาย เช่น การปรับเปลี่ยนรูปแบบการกิน การออกกำลังกายที่เหมาะสม การทำงานบางอย่างที่สามารถลดความเสี่ยงของการเกิดโรค ท่ามกลางความเจริญขึ้นของเวชศาสตร์ชะลอวัย ก็มีสิ่งที่เรียกว่าการดูแลเลเซอร์เพื่อลดริ้วรอย เพิ่มความกระชับให้กับผิวพรรณ เช่นเดียวกับการฉีดโบท๊อกซ์เพื่อยับยั้งการเกิดริ้วรอย แต่นั่นไม่ได้เป็นเรื่องใหม่แล้ววันนี้ 

   ดังนั้น หากคุณต้องการมีความมั่นใจในการดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง ลองมาลองศึกษาเรื่องราวและความรู้เกี่ยวกับเวชศาสตร์ชะลอวัย แล้วดูเองว่า ต้องการจะมีสุขภาพที่ดีและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นหรือไม่ แล้วจะเริ่มต้นดูแลรักษาสุขภาพของตนเองให้ดีขึ้นอย่างไร กับเทรนด์ใหม่ "เวชศาสตร์ชะลอวัย" ที่จะช่วยเพิ่มความมั่นใจในการดูแลรักษาสุขภาพของคุณอย่างแท้จริง! 

 

 

ทำไมต้องรักษาด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย


ในการดูแลสุขภาพโดยเวชศาสตร์ชะลอวัยนั้น แพทย์จะทำหน้าที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์และประเมินสถานะของสุขภาพของคนไข้ โดยใส่ใจถึงปัจจัยหลายด้าน และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่งเกิดขึ้นกับร่างกาย  เพื่อหาวิธีการดูแลและควบคุมสุขภาพของคนไข้ให้มีประสิทธิภาพในระยะยาว โดยการดูแลสุขภาพในแบบองค์รวมหมายถึงการให้ความสำคัญกับทุกด้านของชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการดูแลระบบการทำงานของร่างกาย การรักษาโรคด้านต่างๆ การเลือกทานอาหารที่เหมาะสม การออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการใช้ชีวิต 

 

การดูแลสุขภาพโดยเวชศาสตร์ชะลอวัยนั้น เป็นการให้การดูแลแบบมืออาชีพ ที่มีเจ้าหน้าที่บริการให้คำแนะนำ จัดการและให้การรักษาที่ดีพร้อมด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย ทำให้คนไข้ได้รับการดูแลสุขภาพที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพ โดยการดูแลสุขภาพโดยเวชศาสตร์ชะลอวัยนั้น จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนไข้ที่ต้องการป้องกันการเกิดโรค ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโรคต่างๆ และปรับปรุงสุขภาพตัวเองให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน  

ดังนั้นสำหรับคนไข้ที่ต้องการรับการดูแลสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ และคุณภาพในระยะยาว เวชศาสตร์ชะลอวัยจึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจและควรพิจารณาอย่างสำคัญ โดยจะทำให้คุณได้รับการดูแลสุขภาพอย่างมืออาชีพ และได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในการดูแลสุขภาพที่มีประสิทธิภาพเหมือนกัน ทำให้คุณรู้สึกมั่นใจในการดูแลสุขภาพตัวเองอย่างมืออาชีพและมีคุณภาพ โดยตลอดจนสามารถป้องกันการเกิดโรคและลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโรคต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นเวชศาสตร์ชะลอวัยเป็นหนึ่งในหลายทางเลือกที่สำคัญในการดูแลสุขภาพสำหรับคนไข้อย่างมืออาชีพและมีคุณภาพอย่างแน่นอน

 

 

เวชศาสตร์ชะลอวัย ทำอะไรบ้าง

 เวชศาสตร์ชะลอวัยนั้น เป็นการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม (Holistic Approach) เราเชื่อว่าสุขภาพ ที่ดีแบบสมบูรณ์สูงสุดนั้น มิใช่จะมาจากการกินยาชนิดเดียว หรือฉีดยาแบบนั้นแบบนี้ทุกเดือน หรือ กินอาหารเสริมแต่เพียงอย่างเดียว แต่สุขภาพที่ดีจะต้องเป็นการดูแลสุขภาพในด้านต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อสุขภาพ ในทางที่ถูกต้อง กล่าวคือเป็นวิถีชีวิตที่ส่งผลต่อการเกิดภาวะสุขภาพสมบูรณ์สูงสุด (Optimal Lifestyle)  นั่นเอง ซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่ 

 

 - ภาวะโภชนาการ (Eating Habits & Nutrition) ที่มีความหมายรวมตั้งแต่ ควรทานอะไร (หมายรวมไปถึง คุณสมบัติของสารอาหารแต่ละชนิด ปริมาณ และสัดส่วนของสารอาหารนั้น ๆ ด้วย) ทานอย่างไร (การเคี้ยว  การย่อยกรรมวิธีการปรุงอาหาร ภาชนะบรรจุหรือปรุงอาหาร) และทานเวลาใด ทุกสิ่งล้วนแล้วแต่มีความ สำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันทั้งสิ้น

 - สารเสริมอาหาร (Supplements) ควรเลือกเสริมอย่างไร ในรูปแบบใด ปริมาณเท่าไร และการบริโภค อย่างปลอดภัยต้องคำนึงถึงอะไรบ้าง จะหลีกเลี่ยงสารปนเปื้อนที่ปนมาได้อย่างไร บริโภคไปนานเท่าไร  และจะมีการวัดการประเมินผลที่ดีขึ้นได้อย่างไร

 

 

- การนอน (Sleeping) นอนอย่างไร นอนเวลาใด ระยะเวลาที่เหมาะสมในการนอนของแต่ละคน  แต่ละวัยเป็นอย่างไร การจัดสิ่งแวดล้อมในการนอนให้ถูกสุขลักษณะที่สมบูรณ์สูงสุดต้องทำอย่างไร  คุณภาพของการนอนที่ดีเป็นอย่างไร หากมีปัญหานอนไม่หลับจะมีวิธีแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องอย่างไร ฯลฯ

- การออกกำลังกาย (Exercise) การเลือกรูปแบบใดที่เหมาะสมกับตน ซึ่งอาจจะดูจากสาร พันธุกรรมในการสร้างกล้ามเนื้อของแต่ละบุคคล ตามสภาวะฮอร์โมน หรือความเครียด ตามสภาวะสุขภาพ ในช่วงนั้น ๆ รวมไปถึงควรจะต้องออกกำลังกายในเวลาใด ระยะเวลาในการออกกำลังกายในแต่ละครั้ง ควรเป็นเท่าใด มีความถี่ห่างแค่ไหน ฯลฯ  

 

 

- ความเครียด (Stress and Relaxation) เป็นต้นเหตุสำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้ร่างกายเกิดความ เสื่อมและชรา รวมถึงเป็นต้นเหตุของการเกิดโรคอีกหลากหลายโรค ซึ่งความเครียดนี้นั้น คนส่วนใหญ่จะ นึกถึงความเครียดทางจิตใจ ได้แก่ ปัญหาครอบครัว การงาน การเงิน สุขภาพ เป็นต้น แต่ความเครียด ทางกายก็พบว่าเป็นต้นเหตุที่สำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน และมักจะถูกละเลยเนื่องจากความไม่รู้และ ไม่ตระหนักนั่นเอง ซึ่งได้แก่ การนอนดึก การไม่ทานอาหารเช้า การทานอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพ อาหารที่ดูดซึม เป็นน้ำตาลได้เร็ว (High Glycemic Index Food) การทำงานหนักหักโหม การติดเชื้อแฝงเร้นเช่น ฝีที่โพรงประสาท รากฟัน(Root Abscess) ภาวะภูมิแพ้อาหารแฝง (Ig G Food Allergy and Food intolerance) เป็นต้น ดังนั้น การเรียนรู้ที่จะปรับสมดุลความเครียดเหล่านี้ก็มีบทบาทสำคัญด้วยเช่นกัน 


- ภาวะฮอร์โมนแปรปรวน (Hormonal Imbalance)
เราพบว่า ฮอร์โมนมีบทบาทสำคัญต่อการเจริญ เติบโต ความเสื่อม และความชรา ดังนั้น หากเราเรียนรู้ที่จะส่งเสริมปัจจัยวิถีชีวิตต่าง ๆ ทีส่งผลต่อการเสริม ประสิทธิภาพการทำงานของฮอร์โมน และลดปัจจัยที่ทำให้ฮอร์โมนทำงานได้แย่ลง ก็จะทำให้ความสมดุล ของฮอร์โมนดีที่สุดตามวัยนั้น ๆ และเช่นเดียวกันหากในวัยที่ระดับฮอร์โมนลดลงแล้ว การให้ฮอร์โมนเสริม แบบธรรมชาติ (Bio-Identical Hormonal Replacement Therapy-BHRT) ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญของ เวชศาสตร์ชะลอวัยด้วยเช่นเดียวกัน 


- สารพิษ มลพิษมลภาวะของสิ่งแวดล้อม (Environmental Toxicology)
ในเวชศาสตร์ชะลอวัย นั้นเราตระหนักถึงสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้อย่างมาก เพราะความเจริญของมนุษย์ก็นำมาซึ่งการเจ็บป่วยและ โรคภัยไข้เจ็บแปลก ๆ มากขึ้นด้วยเช่นกัน ซึ่งเราหมายรวมไปถึง มลภาวะทางน้ำดื่ม อากาศที่หายใจ ยาฆ่าแมลง  ยาปราบศัตรูพืช สารเคมี น้ำหอม เครื่องสำอาง ภาชนะเครื่องครัว เฟอร์นิเจอร์ วัสดุตกแต่งบ้าน  คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่พบในอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ เรดาร์ คลื่นวิทยุ และรวมไปถึง สารกัมมันตภาพรังสีทางธรรมชาติเช่น เรดอน หรือสารตามธรรมชาติเช่น โลหะหนัก เป็นต้น ว่าเราควรจะมีหลัก ในการระมัดระวัง การใช้ชีวิต การเลือกใช้สิ่งของต่าง ๆ เหล่านี้แบบใดที่จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพให้ น้อยที่สุดด้วยเช่นกัน  


- การล้างสารพิษ (Detoxification)
จึงเป็นอีกขบวนการหนึ่งที่จะช่วยขจัดสารพิษ และมลพิษที่กล่าวมา ข้างต้น ซึ่งหมายรวมไปถึงการล้างสารพิษที่ตับ (Liver Detoxification) การออกกำลังกาย และซาวน่า (Sauna)  การขจัดสารโลหะหนักในร่างกาย (Chelation) ออกด้วย เป็นต้น


- เซลล์บำบัด MSC
 ก็เป็นอีกหนึ่งความหวังของร่างกายที่เกิดการเสื่อมโทรมและทรุดสภาพ ลงไปแล้ว ซึ่งการแพทย์แผนปัจจุบันก็ยังไม่มีวิธีใดที่จะรักษาความเสื่อมได้อย่างเห็นผล และแน่นอนว่าถึงแม้ จะดูแลในแนวทางของเวชศาสตร์ชะลอวัยดังในวิธีการที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ก็อาจจะไม่มีผลกับเซลล์ที่ตาย หรืออวัยวะที่เสื่อมสภาพไปแล้วด้วยเช่นเดียวกัน สเต็มเซลล์จึงอาจจะเป็นความหวังหรือหนทางใหม่ ในการศึกษาค้นคว้าวิจัยในปัจจุบันและอนาคต เกี่ยวกับการแก้ไขความเสื่อมเหล่านี้ และจัดอยู่ในศาสตร์ ที่เรียกกันว่า เวชศาสตร์ฟื้นฟูสุขภาพ (Regenerative Medicine) ซึ่งแตกต่างจากเวชศาสตร์ฟื้นฟู(Rehabilitation  Medicine) หรือที่รู้จักกันดีในนามของกายภาพบำบัดนั่นเอง  


- เวชศาสตร์ความงาม (Aesthetic Medicine)
ก็มีบทบาทเกี่ยวกับการทำให้ร่างกายภายนอกแลดูสดใส และอ่อนกว่าวัย ซึ่งในศาสตร์แขนงนี้ก็มีตั้งแต่การฉีดหรือใช้เข็ม เช่น โบท็อกซ์ ฟิลเลอร์ ร้อยไหม  การใช้เลเซอร์ต่างๆการศัลยกรรมความงาม เป็นต้น 

  • การแพทย์ทางเลือก (Alternative Medicine) ก็มีบทบาทมาผสมผสานกับศาสตร์แขนงนี้ได้ด้วย เช่นกัน ดังจะกล่าวในเนื้อหาถัดไป 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก :  Mart Maiprasert, เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพคืออะไร?  WHAT IS ANTI-AGING AND REGENERATIVE MEDICINE?, 275-276

Rehabilitation & Homecare

อาการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา ปวดขา ปวดเข่า ปวดส้นเท้า เอ็นหัวเข่าฉีก

KIN Rehabilitation

อาการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา ปวดขา ปวดเข่า ปวดส้นเท้า เอ็นหัวเข่าฉีก (Sports Injuries)      สาเหตุที่ทำให้เกิดอ... 

อ่านต่อ...

คลินิกโรคกระดูกและข้อ (Orthopedic Clinic)

KIN Rehabilitation

คลินิกโรคกระดูกและข้อ (Orthopedic Clinic)      โรคกระดูกและข้อ   โรคกล้ามเนื้อ   หมอนรองกระดูกทับเส... 

อ่านต่อ...

Twin Room

KIN Rehabilitation

        ห้องคู่ ห้องพักพิเศษ ช้้น 2   สิ่งอำนวยความสะดวก  LED SMART TV 40 นิ้ว  ... 

อ่านต่อ...

ออฟฟิศซินโดรม (Office Syndrome) อาการ ปวดหลัง ปวดคอ ปวดไหล่

KIN Rehabilitation

    สาเหตุที่ทำให้เกิดอาการของโรคนี้ เกิดจากการทำงานของกล้ามเนื้อในท่าทางซ้ำ ๆ ต่อเนื่องเป็นเวลานาน เกิดอาการ ปวดหล... 

อ่านต่อ...

Sharing Room (ห้องรวม 6 เตียง)

KIN Rehabilitation

Sharing Room (ห้องรวม 6 เตียง)           ห้องรวม 6 เตียง ห้องพัก ช้้น 2 พื้นที่ขนาด 50 ตารางเม... 

อ่านต่อ...

ค่าบริการห้องพัก

KIN Rehabilitation

ค่าบริการห้องพัก (Room Rate) สอบถามข้อมูลการฟื้นฟู และนัดดูสถานที่                 &... 

อ่านต่อ...

ห้อง Suite ชั้น 6

KIN Rehabilitation

ห้อง Suite ชั้น 6 (Suite Room)        ห้องเดี่ยวพิเศษ Suiteห้องพักพิเศษช้้น 6 พื้นที่ขนาด 25 ตารางเมตร &... 

อ่านต่อ...

โรคหลอดเลือดสมอง โรคหลอดเลือดสมองตีบ โรคหลอดเลือดสมองแตก

KIN Rehabilitation

โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke)                            ... 

อ่านต่อ...

ศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง KIN เส้นเลือดในสมองตีบ เส้นเลือดในสมองแตก

KIN Rehabilitation

ศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง KIN Stroke Center                โรคหลอดเลือดสมอง... 

อ่านต่อ...

อาคารศูนย์ฟื้นฟู (Rehabilitation Building)

KIN Rehabilitation

อาคารศูนย์ฟื้นฟู Rehabilitation Building เป็นตึกสูง 6 ชั้น โดยในส่วนของห้องพักจะอยู่ในชั้น 3-6 ของอาคาร โดยมีห้องพัก 3 ประเภ... 

อ่านต่อ...

โรคพาร์กินสัน (Parkinson's disease)

KIN Rehabilitation

โรคพาร์กินสัน (Parkinson's disease)     สาเหตุที่ทำให้เกิดอาการของโรคนี้ ? โรคที่เกิดจากความเสื่อมของเซลล์สมอง โดย... 

อ่านต่อ...

โรคกระดูกสันหลังคด ในเด็กและในผู้ใหญ่ (Scoliosis)

KIN Rehabilitation

โรคกระดูกสันหลังคด ในเด็กและในผู้ใหญ่ (Scoliosis)      สาเหตุที่ทำให้เกิดอาการของโรคนี้ 20% เกิดจากตัวโรคที่ม... 

อ่านต่อ...
KIN Rehab