กรมควบคุมโรค เตือนอันตรายจากควันพิษจากเหตุไฟไหม้โรงงานกิ่งแก้ว หากสูดดมเข้าไป!!

กรมควบคุมโรค เตือนประชาชนระมัดระวังอันตรายจากสารเคมีที่ทำให้เกิดควันพิษ หากสูดดมเข้าไป อาจเกิดการระคายเคืองต่อเยื่อบุทางเดินหายใจได้ โดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงหากได้รับควันพิษเข้าสู่ร่างกาย อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพมากกว่าปกติ

ข่าวสารบทความ อื่นๆ