บุคลากร แพทย์ นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด นักจิตวิทยา ทีมพยาบาล
 
 

แพทย์ทางสมอง 

 
พญ. หทัยรัตน์ ผดุงกิจ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุกรรมระบบประสาทวิทยา
 
พญ. หทัยรัตน์ ผดุงกิจ
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุกรรมระบบประสาทวิทยา , เวชศาสตร์ผิวพรรณและความงาม , ศาสตร์แห่งการชะลอวัย มีประสบการณ์มามากกว่า 30 ปี
 
สถานที่ทำงาน
1. Kin Rehabilitation and Home care ( แพทย์เฉพาะทางระบบประสาทวิทยา เวชศาสตร์ผิวพรรณ ความงาม การชะลอวัย และการแพทย์ผสมผสานองค์รวม )
ออกตรวจ วันจันทร์ อังคาร พฤหัส เสาร์ เวลา 9.00 - 16.00 น.
            วันพุธ เวลา 13.00 - 16.00 น.
2. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น ( ศูนย์สุขภาพผิวและความงาม )
3. โรงพยาบาลเปาโลเกษตร ( อายุรกรรมประสาทวิทยา )
 
Dr. Poom พญ. หทัยรัตน์ ผดุงกิจ (หมอปุ้ม)
Neurology Society of Thailand since 1992
Epilepsy Society of Thailand) since 1992
Movement Disorder Society of Thailand since 1992
Movement Disorder MDS (USA) since 1992
Membership and Certificate of attendance A4M since 2005
Membership of AAAM since 2008
Membership of IAPAM since 2009
Thai Society Of Cosmetic Dermatology and Surgery since 2009
Membership and Certificate of Attendance IMCAS Asia since 2009
Membership of Society For Brain Mapping and Therapeutics since 2010
 
 

แพทย์ประจำบ้าน KIN

 
พญ. กมลฉัตร โชคถนอมทรัพย์ แพทย์เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
 
 
 
พญ. กมลฉัตร โชคถนอมทรัพย์
 
สถานที่ทำงาน
1. Kin Rehabilitation and Home care ( แพทย์เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ)
 
Dr. Kamolchat Chockthanomsub , MD
Ms. Anti Aging and Regenerative Medicine
 

พยาบาลวิชาชีพ

 
 
 
พว.ดวงนภา วงศ์บา
 
 • การศึกษา
  พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลมิชชั่น

 • ประสบการณ์
  พยาบาลหอผู้ป่วยอายุรกรรม-ศัลยกรรม
  หัวหน้าพยาบาลหอผู้ป่วยอายุรกรรม-ศัลยกรรม
  หัวหน้าพยาบาลหอผู้ป่วยสูตินรีเวช
  ผู้จัดการคลินิคเวชศาสตร์ชะลอวัย (Anti-Aging)
 
พว.กมลนาถ มั่งชู
 
 
พว.กมลนาถ มั่งชู
 
 • การศึกษา
  พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์(วชิระพยาบาล)
  การดูแลผู้ป่วยเบาหวาน
  การวางแผนการจำหน่าย

 • ประสบการณ์
  พยาบาลหอผู้ป่วยวิกฤต(ICU)
  คณะกรรมการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน
  คณะกรรมการวางแผนการจำหน่ายผู้ป่วยในหอผู้ป่วยวิกฤต
 

นักกายภาพบำบัด

 
anecha
 
 
กภ. อเนชา โหราศาสตร์
Anecha Horasart

 • Education
  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล M.Sc. Physical Therapy Mahidol University
  วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล B.Sc. Physical Therapy Mahidol University
  กายภาพบำบัดทางระบบกระดูกกล้ามเนื้อ
  กายภาพบำบัดทางระบบประสาท
  กายภาพบำบัดในผู้สูงอายุ
  กายภาพบำบัดในนักกีฬา

 • Certification
  Certificated of Fundamental and Advanced Kinesio Taping(KT1, KT2, KT3)
  Certificated of Kinematic Mascle Imbalance (K.L.I.M.B) “Primary Body Center Stabilizers: Lumbopelvic; Back to toes”
  Certificated of Breathing as a key management for MS disorders: Advanced manual techniques for improving breathing pattern
 
กภ. มนัสวี ศรีชัยบุญสูง
 
 
กภ. มนัสวี ศรีชัยบุญสูง
Manaswee Srichaiboonsung

 • Education
  กายภาพบำบัดบัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง B.Sc. Physical Therapy Mae Fah Luang University
  กายภาพบำบัดทางระบบกระดูกกล้ามเนื้อ
  กายภาพบำบัดทางระบบประสาท

 • Certification
  Certificate of Diagnostic Screening: When to refer to specialists?
  Certificate of Muscle Rehabilitation and Activation in Body
 
กภ.กาญจนา แก้วกอง
 
 
 
กภ.กาญจนา แก้วกอง
Kanjana Kaewkong

 • Education
  วิทยาศาสตร์บัณฑิต (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยรังสิต B.Sc. Physical Therapy Rangsit University
  กายภาพบำบัดทางระบบกระดูกกล้ามเนื้อ
  กายภาพบำบัดทางระบบประสาท
 •  
กก. พัทธ์ธีรา พันธิตรานนท์
 
กก. พัทธ์ธีรา พันธิตรานนท์
 
Education
วิทยาศาสตร์บัณฑิต (กิจกรรมบำบัด) เกียรตินิยมอันดับสอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
B.Sc. Occupational Therapy Chiang Mai University
Certificated of Swallowing Rehabilitation
Certificated of Occupational Therapy in Hand Rehabilitation : Tendon and Nerve Injury
Certificate of Language skills and Basic speech
 
 
 
 
 
กภ. ศุภฤกษ์ เสาวนนท์
 
 
 
กภ. ศุภฤกษ์ เสาวนนท์
Suphaloek Saowanon
 
Education
วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
B.Sc. Physical Therapy Thammasat University
กายภาพบำบัดในระบบประสาท
กายภาพบำบัดในระบบกระดูก และกล้ามเนื้อ
 
 
 

นักกิจกรรมบำบัด

 
กภ.วริศรา นวประภากุล
 
 
กก.วริศรา นวประภากุล

 • Education
  วิทยาศาสตร์บัณฑิต (กิจกรรมบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล
  B.Sc. Occupational Therapy Mahidol University
 

นักจิตวิทยา

 
ดร. ดาริกา ศกุนตนาค
 
 
 
ดร. ดาริกา ศกุนตนาค
Darika Sakuntanaga
 
Education
ปริญญาเอก (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Ph.D. (Psychology) King Mongkut's University of Technology North Bangkok
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
M.A. (Psychology) Thammasat University
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขา กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล
B.Sc. Physical Therapy Mahidol University
วิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
B.Sc. Occupational Health and Safety, Sukhothai Thammathirat University
กายภาพบำบัดในระบบประสาท
กายภาพบำบัดในระบบกระดูก และกล้ามเนื้อ
นักจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
นักจิตวิทยา ให้คำปรึกษาทางจิตวิทยาส่วนบุคคล
อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัย
 
 
 
 
ทีมงานบริบาล
 
นักบริบาล
 • บริการด้วยใจ ห่วงใยดุจญาติมิตร
 • จบหลักสูตรการดูแลผู้ป่วย และผู้สูงอายุ
 •  
 
สนใจสอบถามข้อมูลและติดตาม KIN
KIN (คิน) - Rehabilitation & Homecare
 
 ปรึกษา​แพทย์​ โทร​ 065-594-2989 โทรสอบถาม 091-803-3071 / 02-020-1171 
line แอด LINE@ สอบถามรายละเอียด @kin.rehab มี @ ข้างหน้า หรือ Click : http://bit.ly/2M5f3Id
 Youtube Channel : https://cutt.ly/TyTh3bd
 แผนที่ไป KIN : http://bit.ly/2VvPDq6