คลินิกเฉพาะทางโรคสมองและระบบประสาท M2 Brain Cinic
 
คลีนิคโรคหลอดเลือดสมอง stroke
 
คลีนิคโรคหลอดเลือดสมอง
คลีนิคโรคหลอดเลือดสมอง โรคหลอดเลือดสมอง
คลีนิคโรคหลอดเลือดสมอง โรคหลอดเลือดสมอง
โรคหลอดเลือดสมอง
คลีนิคโรคหลอดเลือดสมอง โรคหลอดเลือดสมอง
TMS  โรคหลอดเลือดสมอง
คลีนิคโรคหลอดเลือดสมอง โรคหลอดเลือดสมอง
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
 
 
 
 
 
 
          พญ.หทัยรัตน์ ผดุงกิจ
             แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านโรคสมองและระบบประสาท
 
        คลินิกเฉพาะทางโรคสมองและระบบประสาท M2 Brain Cinic
           อัมพฤกษ์ อัมพาต โรคหลอดเลือดสมอง ด้วย เทคโนโลยีคลื่นแม่แหล็กไฟฟ้า TMS (Transcranial Magnetic Stimulation)
 
          การให้บริการ
       • ให้บริการตรวจคัดกรองโรค
       • โรคหลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ์ อัมพาต
       • โรคสมองเสื่อม โรคพาร์กินสัน(Parkinson) อัลไซเมอร์
       • โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงผิิดปกติ
       • โรคปวดเรื้อรัง
       • เจาะเลือด และตรวจสุขภาพ
 
    ปรึกษา และวางแผน การดูแลสุขภาพของร่างกาย และสมอง (Personal Healthy Consultation)
     ตรวจวิเคราะห์สุขภาพในระดับชีวโมเลกุล (Lab Investigation)
    เสริมสร้างและกระตุ้นภูมิคุ้มกันด้วยสูตรอาหารเสริม และวิตามันเฉพาะบุคคล (Individual Immune Booster Supplement & Iv Vitamin therapy)
    จัดโปรแกรมรักษาฟื้นฟู โรคทางสมองเส้นประสาท และกล้ามเนื้อ (Individual Treatment Program)