TMS
Page 1

โปรแกรมกระตุ้นด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า TMS และ PMS

ทำความรู้จักกับ โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) ปัจจัยอะไรที่ทำให้เกิด อาการของโรค วิธีการรักษาและวิธีการฟื้นฟูต้องทำอย่างไร ?

สัญญาณเตือน!! โรคซึมเศร้า

อัมพฤกษ์ อัมพาต ฟื้นฟูได้ด้วยนวัตกรรมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า TMS

โรคหลอดเลือดสมองเบื้องต้นที่ควรรู้ ?

ลดอาการซึมเศร้า

การฟื้นฟู โรคหลอดเลือดสมอง Stroke ด้วยเครื่อง TMS

โรคหลอดเลือดสมอง ที่ควรต้องรู้!!

ภาวะเลือดข้น เลือดหนืด ปัญหาร้ายแรงที่ต้องรีบแก้ไข?

การรักษาโรคหลอดเลือดสมองด้วยเครือง TMS

โรคหลอดเลือดสมอง Stroke

รู้หรือไม่? ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง แต่ละคนมีอาการไม่เหมือนกัน

อาการเตือน โรคหลอดเลือดสมอง

โรคซึมเศร้ากับ TMS

Case Review ของผู้เข้ารับบริการที่ KIN แรกรับมีภาวะอ่อนแรกซีกขวา และมีภาวะการกลืนลำบาก ต้องให้อาหารผ่านสายยางทางจมูก

อาหารที่ไม่ควรกินของคนที่เป็นซึมเศร้า

KIN Rehab