บรรยากาศอบรมการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ณ ศูนย์ KIN - Rehabilitation & Homecare 2566
 
 

บรรยากาศอบรมการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ณ ศูนย์ KIN - Rehabilitation & Homecare 2566 

ศูนย์ KIN - Rehabilitation & Homecare ได้จัดอบรมการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยให้แก่นักบริบาลและผู้ช่วยนักกายภาพทุกไตรมาส และมีการจัดสอบเพื่อวัดผล

การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเตียง จากเตียงไปรถเข็นอย่างไร ให้ผู้ป่วยปลอดภัย เพราะถึงแม้จะเป็นผู้ป่วยติดเตียงแต่ไม่จำเป็นต้องอยู่บนที่นอนผู้ป่วยติดเตียงตลอดเวลา ผู้ป่วยที่ยังมีสติและพอจะทรงตัวด้วยตัวเองได้ ก็สามารถเปลี่ยนอิริยาบถไปนั่งบนรถเข็นได้เช่นกัน นอกจากจะช่วยป้องกันแผลกดทับจากการนอนเป็นเวลานานแล้ว ยังช่วยสร้างความผ่อนคลายและเพิ่มปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ป่วยติดเตียงกับผู้ดูแลด้วย แต่ก่อนอื่นผู้ดูแลจำเป็นต้องเรียนรู้วิธีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่างถูกต้องเสียก่อน
เพราะการเคลื่อนย้ายที่ถูกวิธีมีความสำคัญมากกับผู้ปฏิบัติ ผู้ปฏิบัติจะต้องมีความรู้ ประสบการณ์ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่างถูกวิธี ซึ่งช่วยให้ผู้ป่วยมีความเสี่ยงที่น้อยลง และลดเหตุอันตรายที่จะเกิดขึ้นในภายหลังได้ ดังนั้นผู้ปฏิบัติการทุกคนจึงควรมีความรู้ และทักษะในเรื่องของการยกและเคลื่อนย้ายที่ถูกวิธี เหมาะสมกับสภาวะผู้เจ็บป่วยแต่ละราย และปลอดภัยต่อสวัสดิภาพของผู้ปฏิบัติที่เกิดขึ้นได้
 

สอบถามข้อมูลการฟื้นฟู
และนัดดูสถานที่

 

สำหรับใครที่สนใจ หรืออยากสอบถามเพิ่มเติมในการรักษาฟื้นฟูกับ KIN
สามารถติดต่อได้ที่  
 โทร : 02-096-4996 กด 1 , 091-803-3071 , 095-884-2233
 LINE สอบถามรายละเอียด @kinrehab (มี @ ข้างหน้า) หรือ Click : http://bit.ly/2M5f3Id
 Youtube Channel : https://cutt.ly/TyTh3bd
 แผนที่ไป KIN : http://bit.ly/2VvPDq6

กิจกรรม อื่นๆ

KIN Rehab