กิจกรรมบำบัดกลุ่ม บอลเฮฮา & บิงโกฮาเฮ
กิจกรรมกลุ่มบำบัด บอลเฮฮา และบิงโกฮาเฮ
โดย กบ.จันทร์ธิดา นันต๊ะ และ กภ. เจนจิรา ไชยาแจ่ม
นักกิจกรรมบำบัด ประจำศูนย์ KIN - Rehabilitation & Homecare
กิจกรรมบำบัดเพื่อเสริมสร้างทักษะและฟื้นฟูร่างกายของผู้เข้ารับบริการ
ให้เกิดพัฒนาการด้านสมองมากขึ้น และยังช่วยฟื้นฟูร่างกายได้ขยับตลอดเวลา
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม
- ช่วยฝึกความคิดความจำ
- ฝึกการทำงานของระบบประสาทมือและแขนทั้งสองข้าง
- ส่งเสริมการมีปฎิสัมพันธ์ร่วมกัน
     
     
สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่ม นัดหมายเข้ามาดูสถานที่ ติดต่อ
KIN (คิน) - Rehabilitation & Homecare
     
 
 โทร : 091-803-3071 , 095-884-2233 , 02-020-1171
 LINE สอบถามรายละเอียด @kinrehab (มี @ ข้างหน้า) หรือ Click : http://bit.ly/2M5f3Id
 Youtube Channel : https://cutt.ly/TyTh3bd
 แผนที่ไป KIN : http://bit.ly/2VvPDq6

กิจกรรม อื่นๆ

KIN Rehab