กิจกรรม

ป.ปลา พาเพลิน

ธรรมชาติบำบัด

PHOTO ฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่2 ณ ศูนย์ KIN วันที่ 28 สิงหาคม 64

ยืดเส้นยืดสาย ออกกำลังกายยามเช้า ณ Kin Nursing home

ปั่นจักรยาน ออกกำลังกายเบาๆ

พาเดินเล่น ออกกำลังกายเบาๆ คลายเคลียด

KIN StaySafe อยู่อย่างปลอดภัย

บรรยากาศการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น(CPR) ณ ศูนย์ฟื้นฟูโรคหลอดเลือดสมอง KIN

ฉีดวัคซีน COVID-19 ณ ศูนย์ฟื้นฟูโรคหลอดเลือดสมอง KIN

PHOTO ฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มแรก ณ ศูนย์ KIN วันที่ 12 มิถุนายน 64

ยืดแขน ออกกำลังกายยามบ่าย

บรรยากาศกิจกรรมการออกกำลังกายของผู้สูงอายุ ด้วยเครื่องกระบอกสูบไฮดรอริก

กิจกรรมบำบัด ทำอาหาร "เกี๊ยวน้ำ"

ฝึกเดิน ฝึกเคลื่อนไหว

กิจกรรมต่อจิ๊กซอว์อาชีพ

ฝึกออกกำลังกายวันละนิด