ข่าวสารบทความ

ติดหวาน (Sugar Blues) เสี่ยง 8 โรค !

Kin ช่วยคิด ของเยี่ยมผู้สูงวัย ผู้ป่วย ช่วงวันหยุดสงกรานต์

ไขมันในเลือดสูง เสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง

ออนเซ็น อโรมาเธอราพี (Onsen Aroma Therapy)

ฝุ่น PM 2.5 เพิ่มความเสี่ยงการเกิด โรคหลอดเลือดสมอง จริงหรือไม่?

นักบริบาล (NA) สามารถดูแลผู้ป่วยแทนพยาบาลได้หรือไม่?

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ (Nursing Home) คืออะไร?

ปวดหัวแบบไหน เสี่ยง “หลอดเลือดสมอง”

ยกกระชับน้องสาว เพิ่มความแข็งแรงน้องชาย ด้วยเก้าอี้คลื่นแม่เหล็ก Kegel Exercise

ฝุ่น PM 2.5 มลพิษที่อันตรายต่อร่างกาย

โรคสมองเสื่อมและอัลไซเมอร์

การดูแล และฟื้นฟู ผู้ป่วยอัลไซเมอร์

การรักษา ด้วยการครอบแก้ว

ฝังเข็มแก้อาการปวดหัวได้จริงหรือ?

ระบบประสาท (Nervous System)

การดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน

KIN Rehab