ตรวจเยี่ยมผู้ป่วยและสรุปความคืบหน้าของผู้เข้ารับการรักษา โดยสหวิชาชีพ ครั้งที่ 1 ของเดือนตุลาคม 2563
 
การตรวจเยี่ยมและสรุปความคืบหน้าของผู้เข้ารับการรักษา ครั้งที่ 1 ของเดือนตุลาคม 2563
โดยสหวิชาชีพได้แก่ แพทย์ พยาบาล นักกายภาพ นักกิจกรรมบำบัด ผู้ช่วยนักกายภาพและนักบริบาล
เพื่อการวางแผนการดูแลผู้ป่วย ให้ครอบคลุมให้ผู้ป่วย วางเป้าหมายให้ผู้เข้ารับบริการ และช่วยดูแลและฟื้นฟูให้ ผู้เข้ารับบริการบรรลุเป้าหมายในการฟื้นฟูทั้งระยะสั้นและระยะยาว ที่ ศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ KIN
 
การตรวจเยี่ยมและประเมินแนวทางการรักษาของผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องของเรา ทำให้เราสามารถวางแผนและรู้ถึงความสามารถของผู้ป่วยที่เข้ารับการฝึกในแต่ละระดับของผู้ป่วยได้ และรายงานความคืบหน้าทั้งผู้ป่วยและญาติ เพื่อทำให้ญาติและผู้ป่วยเองได้รับความมั่นใจในการดูแล ฟื้นฟู และรักษา ให้บรรลุตามเป้าหมาย
 
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 
สนใจสอบถามข้อมูลและติดตาม KIN
KIN (คิน) - Rehabilitation & Homecare
 
 ปรึกษา​แพทย์​ โทร​ 065-594-2989 โทรสอบถาม 091-803-3071 / 02-020-1171 
line แอด LINE@ สอบถามรายละเอียด @kin.rehab มี @ ข้างหน้า หรือ Click : http://bit.ly/2M5f3Id
 Youtube Channel : https://cutt.ly/TyTh3bd
 แผนที่ไป KIN : http://bit.ly/2VvPDq6

กิจกรรม อื่นๆ